Serigrafía

Serigrafía do Artista Xavier Correa Corredoira, estampada a cuatro tintas no obrador de Xosé Pereiro sobre papel Super Alfa 250 gramos de Guarro Casas. Proxecto gráfico e edición de Carlos Díaz Martínez. Tirada de 175 exemplares numerados e asinados polo...

DVD _ Moncho Valcarce, unha vida de compromiso

A vida de Moncho Valcarce está ligada ás mobilizacións populares que desde comezo dos setenta racharon o silencio e a opresión do mundo rural gallego: As Encrobas, Baldaio, As Enchousas, Xove, a loita contra a cota empresarial… Moncho Valcarce fixo da súa labor...

Billarda en homenaxe a Moncho Valcarce nas Encrobas

Na mañá do domingo 30 de xaneiro, As Encrobas foi escenario, un ano máis, dunha sentida homenaxe a Moncho Valcarce por parte da comunidade billardeira contribuíndo deste xeito a perpetuar a súa memoria como exemplo de entrega e compromiso coa xente. Máis de 40...

Moncho Valcarce

“O compromiso liberador consiste en identificarse radical e combativamente cos que sofren o peso da opresión, para colaborar na conquista dunha nova Galiza e dun novo mundo”.

Moncho Valcarce

“Non se pode ser cristián e ordenado presbítero, sen asumir un compromiso liberador, pois somos fillos dunha Terra oprimida, á que se lle negan os dereitos tan esenciais como o da autodeterminación, na que malviven xentes explotadas e marxinadas, devoradas por...