Serigrafía

Serigrafía do Artista Xavier Correa Corredoira, estampada a cuatro tintas no obrador de Xosé Pereiro sobre papel Super Alfa 250 gramos de Guarro Casas. Proxecto gráfico e edición de Carlos Díaz Martínez. Tirada de 175 exemplares numerados e asinados polo...

DVD _ Moncho Valcarce, unha vida de compromiso

A vida de Moncho Valcarce está ligada ás mobilizacións populares que desde comezo dos setenta racharon o silencio e a opresión do mundo rural gallego: As Encrobas, Baldaio, As Enchousas, Xove, a loita contra a cota empresarial… Moncho Valcarce fixo da súa labor...

Aquel cura que chamabamos Moncho

Coñecido pola súa implicacións en loitas como a das Encrobas, a de Ramón Valcarce foi unha vida de compromiso. Repaso por algún dos capítulos que o convirtiron nun referente imprescindible para este país.

Moncho Valcarce, un dos inesquecibles

Este libro conmemorativo do 25 cabodano do pasamento de Moncho Valcarce, trata de reflectir a transcendencia deste personaxe a través da visión cualificada dunha diversidade de autores e autoras que con enfoques diferentes nos aportan a súa relevancia na historia...