1. A SÚA VIDA

1.1 Primeiros anos

Moncho Valcarce naceu no seo dunha familia acomodada da cidade da Coruña o 5 de setembro de 1935. Foi o sexto de oito irmáns con residencia nunha patrimonial casa na rúa da Franxa, hoxe ocupada por oficinas municipais. Comezou os seus estudos de bacharelato no colexio dos Xesuítas de Vigo para logo rematalos no instituto da Coruña.

Matricúlase como alumno libre na facultade de dereito da Univesidade compostelana, carreira que logo continuaría en Salamanca. De carácter extrovertido, alegre, incluso festeiro; amante da lectura e da música, levou unha xuventude como calquera mozo da súa idade.

1.1 Primeiros anos
1.2 O paso polo seminario
1.3 Un labor pastoral diferente
1.4 Militancia política
1.5 Últimos anos