6. A IRMANDADE

A Irmandade Moncho Valcarce é unha asociación legalizada, impulsada polos que fomos amigos, compañeiros e familiares de Moncho, aberta a todos os que se identifiquen cos valores que el defendía, e coa misión de perpetuar a memoria deste crego como exemplo de entrega e compromiso co pobo galego, así como a de difundir o seu pensamento, expandir o seu significado humano e dignificar e potenciar a súa figura como persoeiro histórico do agrarismo dende unha perspectiva nacionalista. Precisamente, por ser Moncho un símbolo do inconformismo labrego, creamos un "Centro de documentación agrarista" onde se recopila todo tipo de documentos e bibliografía ao respecto e, sobre todo, o material relativo ás loitas agrarias nas que Moncho participou activamente.

Moncho falando

Actividades

A Irmandade institucionalizou unha cea anual como recordo e homenaxe a Moncho Valcarce aberta á participación de todos os que o desexen.

Ver video

Nesta cea concédense os Premios Moncho Valcarce pola Defensa da Terra e pola Promoción da Terra ás persoas ou colectivos que se distinguiran ao longo do tempo na defensa dos dereitos políticos, sociais e culturais que nos corresponde como pobo. Os premios consisten nun busto de Moncho realizado polo artista Salvador Hernández.

 


Ver video

Mostra-Exposición sobre Moncho Valcarce que percorre o territorio galego .

Moncho

   
 

A Irmandade Moncho Valcarce participou o día 26 de novembro do 2006 nos actos que se celebraron en Sobredo, parroquia de Guillarei do concello de Tui, en memoria dos sucesos ocorridos o 27 de novembro de 1922, nos que houbo un enfrontamento dos veciños coa garda civil para impedir o embargo de terras por non pagar os foros, e que rematou coa morte de tres persoas do lugar e feridas varias máis. Un monumento ergeuse, entón, en conmemoración daqueles feitos, e todos os anos xúntase a xente ao seu redor para non esquecelos. Invitados polos organizadores do evento, Confederación Galega de Asociacións Veciñais e a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Mán Común, quen dedicou unha homenaxe a Moncho Valcarce resaltando tamén o seu agrarismo, os membros da Irmandade alí presentes agradecimos este xesto á vez que realizamos unha ofrenda floral na memoria dos  chamados mártires de Sobredo.

Ver video

 
 
 
 
 

In memoriam

O sacerdote Manuel Espiña (1933-2010) foi Vicepresidente da Irmandade Moncho Valcarce. A súa íntima amizade con este crego, o seu compromiso con Galiza e o galego e a súa activa participación e axuda á Irmandade, fa¡ que a súa memoria permaneza sempre entre os que a conformamos.

Manuel espina

O 28 de febreiro de 2011 o Concello da Coruña inaugurou unha rúa dedicada a este sacerdote coa asistencia do alcalde acompañado de varios membros da corporación municipal, das irmás, e de compañeiros/as da Comunidade Cristiá Home Novo. As¡ mesmo contou, tamén, coa presencia de membros da irmandade Moncho Valcarce, militantes do BNG e público en xeral para quen era unha persoa moi querida.

O 11 de marzo de 2011 na sala Luis Seoane da Coruña, ateigada de público, dedicóuselle a Manuel Espiña unha homenaxe organizado pola Comunidade cristiá "Home Novo", da que era a alma mater, e coa que a Irmandade Moncho Valcarce nos solidarizamos plenamente, que contou coa intervención de Celia Castro, Luz Pozo, Felipe Senén, Francisco Pillado, Luis López, Victorino Pérez e Manuel Rivas e coa actuación musical de Mini e Mero e a Coral Polifónica "Follas Novas". O acto pechouse entonando polo público o himno galego.

 
 

Homenaxe popular a Moncho Valcarce no seu 20 Aniversario

O sábado 31 de agosto de 2013 celebrouse nas Encrobas (Cerceda), no lugar de Pontoxo, unha Homenaxe popular en memoria de Moncho Valcarce. Pola mañán fíxose unha Ofrenda floral e unha Homenaxe poético-musical (Pilar Pallares, Manuel Lugris, Xosé Fraga, Xulio L. Valcarce, Ramón Vilar; Xosé Elías Ramil, Baldomero Iglesias, Luis Liñares e Xosé Taboada) que rematou co Himno galego. Pola tarde, despois do Xantar, tivo lugar un acto da Irmandade coa Entrega dos "Premios Moncho Valcarce" pola Promoción da Terra e pola Defensa da Terra, unha dedicatoria aos premiados e actuacións músico-vocais das pandereteiras das Encrobas, Lydia Botana "Bolboreta", César Morán, Paco Campos, Xosé Taboada e A Quenlla.